Untitled Document
     
 
 
     
로그인회원가입
 
 
 
 
우리 1002-144-782451
농협 302-0440-5281-61
국민 565001-01-383109
★예금주 (박현진)

 HP.010-3879-2862

 051-637-0800

  메일 bizsjin@hanmail.netE-mail 문의
 
 

비밀번호 확인 닫기
 
★스와로브스키★   (Swarovski) > 디자인펜던트(크리스탈) > ★기타(반구/부착용) > (반구용)플라워-lt rose(10mm/1개)#4744
   
 이전상품 (반구용)플라워-lt rose(10mm/1개)#4744 다음상품
 
 


[큰 이미지 보기]
     
상품명 : (반구용)플라워-lt rose(10mm/1개)#4744
제조회사 : 스와로브스키
판매가격 : 1,500원
수량 EA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
실버귀걸이(반구용)-컵모양포스트*백금(6mm/2쌍) 귀걸이(반구용)*컵모양포스트*백금(6mm/2쌍) (반구용)플라워-crystal(10mm/1개)#4744
6,000 1,000 1,500
 
 
 
- 특   징 : 컷팅이 정교한 고급스런 플라워스톤 장식으로 아래가 약간 뾰족한 형태입니다.
               아래쪽은 은색 또는 금색으로 코팅되어 있습니다.

- 사이즈 : 가로 / 세로 1cm   /  높이 0.5cm (고유번호:4744) 


상호명 : 비즈워크샵 사업자등록번호 : 617-06-91640 [사업자정보확인] 통신판매업신고번호 : 부산동구 034호
대표 : 박현진 사업장소재지 : 부산 동구 범일2동 290번지 부산진시장 3층 261~262호
전화 : HP.010-3879-2862,051-637-0800, 메일 bizsjin@hanmail.net 개인정보담당자 : 박현진
Copyright ⓒ 비즈클럽 All Rights Reserved.