Untitled Document
     
 
 
     
로그인회원가입
 
 
 
 
우리 1002-144-782451
농협 302-0440-5281-61
국민 565001-01-383109
★예금주 (박현진)

 HP.010-3879-2862

 051-637-0800

  메일 bizsjin@hanmail.netE-mail 문의
 
 

비밀번호 확인 닫기
 
:: DIY(재료+도안)♥♥ > DIY(귀걸이) > 귀걸이(도안없이재료만) > e-진주&왕관캡*금도금*큐빅(5mm)포스트
   
 이전상품 e-진주&왕관캡*금도금*큐빅(5mm)포스트 다음상품
 
 


[큰 이미지 보기]
     
상품명 : e-진주&왕관캡*금도금*큐빅(5mm)포스트
판매가격 : 3,600
수량 EA
 
형태 :
진주색상 :
 
 
 
 
 
 
 
 
     
pd(참)-진주(블랙)&왕관캡*금도금(10mm/1개) pd(참)-진주(블랙)&왕관캡*금도금(小8mm/1개) pd(참)-진주(크림)&왕관캡*금도금(10mm/1개) pd(참)-진주(크림)&왕관캡*금도금(小8mm/1개)
1,000 1,000 1,000 1,000
 
 
O링-금도금(3*0.8mm/4g) 귀걸이-5mm큐빅포스트*무니켈금도금(2쌍)
1,000 3,000
 
 

- 소  재 :  - pd(참)-진주(크림)&왕관캡(10mm) -- 2개

               - O링-금도금(3*0.8mm) --- 2개
               - 귀걸이-5mm큐빅포스트*무니켈도금 -- 1쌍

               

 


상호명 : 비즈워크샵 사업자등록번호 : 617-06-91640 [사업자정보확인] 통신판매업신고번호 : 부산동구 034호
대표 : 박현진 사업장소재지 : 부산 동구 범일2동 290번지 부산진시장 3층 261~262호
전화 : HP.010-3879-2862,051-637-0800, 메일 bizsjin@hanmail.net 개인정보담당자 : 박현진
Copyright ⓒ 비즈클럽 All Rights Reserved.