Untitled Document
     
 
 
     
로그인회원가입
 
 
 
 
우리 1002-144-782451
농협 302-0440-5281-61
국민 565001-01-383109
★예금주 (박현진)

 HP.010-3879-2862

 051-637-0800

  메일 bizsjin@hanmail.netE-mail 문의
 
 

비밀번호 확인 닫기
 
:: (★묵주&염주재료★) > 묵주재료 > b-인도마노*1단묵주(십자)*호안석(4mm&8mm)
   
 이전상품 b-인도마노*1단묵주(십자)*호안석(4mm&8mm) 다음상품
 
 


[큰 이미지 보기]
     
상품명 : b-인도마노*1단묵주(십자)*호안석(4mm&8mm)
판매가격 : 9,000
적립금액 : 140원
수량 EA
 
형태 :
 
 
 
 
 
 
 
 
     
호안석-십자모양(10*10mm/1개) 호안석-4mm라운드(1줄) 호안석-8mm라운드(1줄) 우레탄줄-투명흰색*0.8mm(10M/1롤)
800 5,000 8,000 1,500
 
순간접착제(붓본드)
4,000
 
 

- 소 재 : - 호안석-십자모양*小(10*10mm) --- 1개  
             - 호안석-4mm라운드 -- 11개
             - 호안석-8mm라운드 (15개)   
             - 우레탄줄-투명흰색*0.8mm <----약간

             - 순간접착제(옵션)

- 만드는 tip 
             <1> 우레탄줄에 호안석-십자모양을 넣고 + 4mm(2개) + 8mm(1개) + 4mm(2개) 
                    + 8mm(3개) +  4mm(2개) + 8mm(1개) + 4mm(2개) + 8mm(10개) + 4mm(3개)를 넣어준다
 
             <2> 우레탄줄을 당겨서 3번정도 묶어준후 잘라준다
                     ※ 우레탄줄 매듭부분에 순간접착제를 발라 십자가 안쪽으로 당겨주면 좋습니다

 


상호명 : 비즈워크샵 사업자등록번호 : 617-06-91640 [사업자정보확인] 통신판매업신고번호 : 부산동구 034호
대표 : 박현진 사업장소재지 : 부산 동구 범일2동 290번지 부산진시장 3층 261~262호
전화 : HP.010-3879-2862,051-637-0800, 메일 bizsjin@hanmail.net 개인정보담당자 : 박현진
Copyright ⓒ 비즈클럽 All Rights Reserved.