Untitled Document
     
 
 
     
로그인회원가입
 
 
 
 
우리 1002-144-782451
농협 302-0440-5281-61
국민 565001-01-383109
★예금주 (박현진)

 HP.010-3879-2862

 051-637-0800

  메일 bizsjin@hanmail.netE-mail 문의
 
 

 
:)모든중간장식 > 판도라팔찌재료 > 판도라-완성줄外
 
판도라-참(56)
판도라-참(항아리형)(10)
판도라-스토퍼(19)
판도라-완성줄外(17)
총 17건 정렬 : [낮은가격] [높은가격] [제품명] [제조사] 
 
 
 
 
판도라팔찌-백금도금(똑딱이형)*(18cm/1개)★SALE
1,500원 
 
 
 
판도라팔찌용 클립(3mm용 마감장식)*백금도금(22mm/1set)★PANDORA프린팅
1,000원 
 
 
 
판도라팔찌-백금도금(똑딱이형)*(19cm/1개)★SALE
1,500원 
 
 
 
마감팁-판도라팔찌*코드(줄)마감장식(4*7mm/10개)
1,000원 
 
 
 
 
마감팁-판도라팔찌*코드(줄)고정장식(4*5mm/10개)
1,000원 
 
 
 
인조가죽끈-3mm메쉬*검정(1M)★판도라팔찌용
1,500원 (옵션에따라변동) 
 
 
 
인조가죽끈-3mm메쉬*빨강(1M)★판도라팔찌용
1,500원 (옵션에따라변동) 
 
 
 
인조가죽끈-3mm메쉬*갈색(1M)★판도라팔찌용
1,500원 (옵션에따라변동) 
 
 
 
 
인조가죽끈-3mm메쉬*청색(1M)★판도라팔찌용
1,500원 (옵션에따라변동) 
 
 
 
인조가죽끈-3mm메쉬*노랑(1M)★판도라팔찌용
1,500원 (옵션에따라변동) 
 
 
 
판도라팔찌-가죽*블랙(똑딱이형)*(18cm/1개)★PANDORA프린팅
3,000원 
 
 
 
판도라팔찌-가죽*아쿠아블루(똑딱이형)*(18cm/1개)★PANDORA프린팅
3,000원 
 
 
 
 
판도라팔찌-가죽*청보라(똑딱이형)*(18cm/1개)★PANDORA프린팅
3,000원 
 
 
 
판도라팔찌-백금도금(똑딱이형)*(19cm/1개)★SALE (품절)
1,500원 
 
 
 
판도라팔찌-백금도금(똑딱이형)*(17cm/1개)★SALE (품절)
1,500원 
 
 
 
판도라팔찌-가죽*블랙(똑딱이형)*(19cm/1개)★PANDORA프린팅 (품절)
3,000원 
 
 
 
 
판도라팔찌-가죽*아쿠아블루(똑딱이형)*(19cm/1개)★PANDORA프린팅 (품절)
3,000원 
 
 
 
 
 
 


상호명 : 비즈워크샵 사업자등록번호 : 617-06-91640 [사업자정보확인] 통신판매업신고번호 : 부산동구 034호
대표 : 박현진 사업장소재지 : 부산 동구 범일2동 290번지 부산진시장 3층 261~262호
전화 : HP.010-3879-2862,051-637-0800, 메일 bizsjin@hanmail.net 개인정보담당자 : 박현진
Copyright ⓒ 비즈클럽 All Rights Reserved.