Untitled Document
     
 
 
     
로그인회원가입
 
 
 
 
우리 1002-144-782451
농협 302-0440-5281-61
국민 565001-01-383109
★예금주 (박현진)

 HP.010-3879-2862

 051-637-0800

  메일 bizsjin@hanmail.netE-mail 문의
 
 

 
:: 펜던트(&연결/마감) > ★그물&망사볼★ > 전체조회
 
★★각종미니장식류(★★참/charm)가나다순..(982)
★은볼(sliver볼)/메탈볼★(48)
마감장식(클래습)(413)
인형 레고 피규어(178)
파이프&연결체인&연결바종류(113)
★크롬하츠st..펜던트(0)
판도라팔찌재료(102)
♠메탈비즈&메탈론델(110)
큐빅(지르코니아)장식(통과형)(87)
비즈캡(&매탈캡)(46)
반구캡(반구멍캡)(22)
펜던트집게(베일)(115)
★큐빅볼(통과형/반구형)★(113)
★그물&망사볼★(69)
★큐빅링(국산)★(28)
■큐빅링(중국산)■(44)
★샌딩/메탈링★(25)
플라스틱&나무비즈(12)
☆티벳볼(점토볼)☆(21)
★★레이스★★(9)
★지점토인형(26)
신주.합금장식(50)
스텐레스장식(1)
카렌실버(0)
총 69건 정렬 : [낮은가격] [높은가격] [제품명] [제조사] 
 
 
 
 
그물볼-웨이브무늬볼*핑크골드도금(11mm/1개)
1,500원 
 
 
 
그물볼-웨이브무늬볼*금도금(11mm/1개)
1,500원 
 
 
 
그물볼-웨이브무늬볼*은도금(11mm/1개)
1,500원 
 
 
 
그물볼(큐빅없음)-백금도금(10mm/1개)
2,000원 
 
 
 
 
그물볼(큐빅없음)-백금도금(12mm/1개)
2,500원 
 
 
 
그물볼(큐빅없음)-백금도금(14mm/1개)
3,000원 
 
 
 
그물볼(큐빅없음)-금도금(8mm/1개)
1,500원 
 
 
 
그물볼(큐빅없음)-금도금(10mm/1개)
2,000원 
 
 
 
 
그물볼(큐빅없음)-금도금(12mm/1개)
2,500원 
 
 
 
그물볼(큐빅없음)-금도금(14mm/1개)
3,000원 
 
 
 
그물볼(큐빅없음)-흑니켈도금(8mm/1개)
1,500원 
 
 
 
그물볼(큐빅없음)-흑니켈도금(10mm/1개)
2,000원 
 
 
 
 
그물볼(큐빅없음)-흑니켈도금(12mm/1개)
2,500원 
 
 
 
그물볼(큐빅없음)-흑니켈도금(14mm/1개)
3,000원 
 
 
 
그물볼(큐빅없음)-핑크골드도금(8mm/1개)
1,500원 
 
 
 
파베세팅큐빅망사볼-장미무늬*백금도금*cytsal(12mm/1개)
14,400원 
 
 
 
 
파베세팅큐빅망사볼-장미무늬*금도금*cytsal(12mm/1개)
14,400원 
 
 
 
파베세팅큐빅망사볼-장미무늬*피치골드도금*cytsal(12mm/1개)
14,400원 
 
 
 
그물볼(큐빅없음)-핑크골드도금(10mm/1개)
2,000원 
 
 
 
그물볼(큐빅없음)-핑크골드도금(12mm/1개)
2,500원 
 
 
 
 
그물볼(큐빅없음)-핑크골드도금(14mm/1개)
3,000원 
 
 
 
그물볼-못난이볼*백금도금(10mm/1개)★고소영팔찌재료
1,000원 
 
 
 
그물볼-못난이볼*백금도금(13mm/1개)★고소영팔찌재료
2,000원 
 
 
 
그물볼-못난이볼*흑니켈도금(10mm/1개)★고소영팔찌재료
1,000원 
 
 
 
 
그물볼-못난이볼*흑니켈도금(13mm/1개)★고소영팔찌재료
2,000원 
 
 
 
그물볼-못난이볼*금도금(10mm/1개)★고소영팔찌재료
1,000원 
 
 
 
그물볼-못난이볼*금도금(13mm/1개)★고소영팔찌재료
2,000원 
 
 
 
그물볼-못난이볼*연분홍도금(10mm/1개)★고소영팔찌재료
1,000원 
 
 
 
 
그물볼-못난이볼*연분홍도금(13mm/1개)★고소영팔찌재료
2,000원 
 
 
 
파베세팅큐빅볼-흑니켈도금*cytsal(8mm/1개)
13,000원 
 
 
 
파베세팅큐빅볼-흑니켈도금*cytsal(12mm/1개)
18,000원 
 
 
 
파베세팅큐빅볼-흑니켈도금*cytsal(14mm/1개)
20,000원 
 
 
 
 
파베세팅큐빅볼-핑크골드도금*cytsal(8mm/1개)
13,000원 
 
 
 
파베세팅큐빅볼-핑크골드도금*cytsal(10mm/1개)
15,000원 
 
 
 
파베세팅큐빅볼-핑크골드도금*cytsal(12mm/1개)
18,000원 
 
 
 
파베세팅큐빅볼-핑크골드도금*cytsal(14mm/1개)
20,000원 
 
 
 
 
파베세팅큐빅볼-백금도금*cytsal(8mm/1개)
13,000원 
 
 
 
파베세팅큐빅볼-백금도금*cytsal(10mm/1개)
15,000원 
 
 
 
파베세팅큐빅볼-백금도금*cytsal(12mm/1개)
18,000원 
 
 
 
파베세팅큐빅볼-백금도금*cytsal(14mm/1개)
20,000원 
 
 
 
 
파베세팅큐빅볼-금도금*cytsal(8mm/1개)
13,000원 
 
 
 
파베세팅큐빅볼-금도금*cytsal(10mm/1개)
15,000원 
 
 
 
파베세팅큐빅볼-금도금*cytsal(12mm/1개)
18,000원 
 
 
 
파베세팅큐빅볼-금도금*cytsal(14mm/1개)
20,000원 
 
 
 
 
그물볼(큐빅)-연분홍도금(9mm/1개)★고소영팔찌재료
4,000원 
 
 
 
그물볼(큐빅)-연분홍도금(10mm/1개)★고소영팔찌재료
4,000원 
 
 
 
그물볼(큐빅)-연분홍도금(12mm/1개)★고소영팔찌재료
5,000원 
 
 
 
그물볼(큐빅)-백금도금(9mm/1개)★고소영팔찌재료
4,000원 
 
 
 
 
그물볼(큐빅)-백금도금(12mm/1개)★고소영팔찌재료
5,000원 
 
 
 
그물볼(큐빅)-금도금(9mm/1개)★고소영팔찌재료
4,000원 
 
 
 
그물볼(큐빅)-금도금(10mm/1개)★고소영팔찌재료
4,000원 
 
 
 
그물볼(큐빅)-금도금(12mm/1개)★고소영팔찌재료
5,000원 
 
 
 
 
그물볼(큐빅)-흑니켈도금(9mm/1개)★고소영팔찌재료
4,000원 
 
 
 
그물볼(큐빅)-흑니켈도금(12mm/1개)★고소영팔찌재료
5,000원 
 
 
 
그물볼(큐빅)-납작오발모양*금도금(11*19mm/1개)
6,000원 
 
 
 
그물볼(큐빅)-납작오발모양*백금도금(11*19mm/1개)
6,000원 
 
 
 
 
[1][2]
 
 


상호명 : 비즈워크샵 사업자등록번호 : 617-06-91640 [사업자정보확인] 통신판매업신고번호 : 부산동구 034호
대표 : 박현진 사업장소재지 : 부산 동구 범일2동 290번지 부산진시장 3층 261~262호
전화 : HP.010-3879-2862,051-637-0800, 메일 bizsjin@hanmail.net 개인정보담당자 : 박현진
Copyright ⓒ 비즈클럽 All Rights Reserved.