Untitled Document
     
 
 
     
로그인회원가입
 
 
 
 
우리 1002-144-782451
농협 302-0440-5281-61
국민 565001-01-383109
★예금주 (박현진)

 HP.010-3879-2862

 051-637-0800

  메일 bizsjin@hanmail.netE-mail 문의
 
 

 
:: 펜던트(&연결/마감) > ★은볼(sliver볼)/메탈볼★ > 전체조회
 
★★각종미니장식류(★★참/charm)가나다순..(982)
★은볼(sliver볼)/메탈볼★(48)
마감장식(클래습)(413)
인형 레고 피규어(178)
파이프&연결체인&연결바종류(113)
★크롬하츠st..펜던트(0)
판도라팔찌재료(102)
♠메탈비즈&메탈론델(110)
큐빅(지르코니아)장식(통과형)(87)
비즈캡(&매탈캡)(46)
반구캡(반구멍캡)(22)
펜던트집게(베일)(115)
★큐빅볼(통과형/반구형)★(113)
★그물&망사볼★(69)
★큐빅링(국산)★(28)
■큐빅링(중국산)■(44)
★샌딩/메탈링★(25)
플라스틱&나무비즈(12)
☆티벳볼(점토볼)☆(21)
★★레이스★★(9)
★지점토인형(26)
신주.합금장식(50)
스텐레스장식(1)
카렌실버(0)
총 48건 정렬 : [낮은가격] [높은가격] [제품명] [제조사] 
 
 
 
 
실버-메탈볼(순은유화*세로주름볼)(3mm/1개)
300원 (옵션에따라변동) 
 
 
 
실버-메탈볼(순은*세로주름볼)(5mm/1개)
1,000원 
 
 
 
실버-메탈볼(순은*세로주름볼)(6mm/1개)
1,500원 
 
 
 
실버-메탈볼(순은*세로주름볼)(7mm/1개)
2,000원 
 
 
 
 
실버-메탈볼(순은볼)(2mm/100개)
13,000원 
 
 
 
실버-메탈볼(순은볼)(2.5mm/100개)
13,000원 
 
 
 
실버-메탈볼(순은볼)(3mm/100개)
15,000원 
 
 
 
실버-메탈볼(순은볼)(3.5mm/100개)
18,000원 
 
 
 
 
실버-메탈볼(순은볼)(4mm/100개)
20,000원 
 
 
 
실버-메탈볼(순은볼)(5mm/50개)
25,000원 
 
 
 
실버-메탈볼(순은볼)(6mm/30개)
24,000원 
 
 
 
실버-메탈볼(순은볼)(8mm/10개)
18,000원 
 
 
 
 
실버-메탈볼(순은볼)(10mm/10개)
35,000원 
 
 
 
실버-메탈볼(순은볼)(12mm/5개)
30,000원 
 
 
 
실버-메탈볼(순은볼)(14mm/1개)☆작은구멍☆국내제작
8,000원 
 
 
 
실버-메탈볼(순은볼/핑크골드)(2.5mm/100개)
15,000원 
 
 
 
 
실버-메탈볼(순은볼/핑크골드)(3mm/100개)
18,000원 
 
 
 
실버-메탈볼(순은볼/핑크골드)(3.5mm/100개)
23,000원 
 
 
 
실버-메탈볼(순은볼/핑크골드)(4mm/100개)
25,000원 
 
 
 
실버-메탈볼(순은볼/핑크골드)(5mm/50개)
35,000원 
 
 
 
 
실버-메탈볼(은볼)*백금도금(3mm/1개)☆국내제작
500원 
 
 
 
실버-메탈볼(순은볼)*컷팅볼(2.5mm/1개)☆국내제작
300원 (옵션에따라변동) 
 
 
 
실버-메탈볼(은볼)*컷팅볼 백금도금(2.5mm/1개)☆국내제작
300원 (옵션에따라변동) 
 
 
 
실버-메탈볼(은볼)*컷팅볼 백금도금(3mm/1개)☆국내제작
500원 (옵션에따라변동) 
 
 
 
 
메탈볼(CCB)*백금도금(11mm/1개)★가벼운소재
400원 
 
 
 
메탈볼*핑크골드도금(3mm/1개)★가벼운소재
120원 (옵션에따라변동) 
 
 
 
실버-실버볼(십자가무늬 가로주름볼)볼포인트(中/8mm/1개)★완벽재현(유화)
15,000원 
 
 
 
실버-실버볼(십자가모양 가로주름볼/옆구멍)볼포인트(大/10mm/1개)★완벽재현(유화처리)
18,000원 
 
 
 
 
실버-원형볼(로고무늬)(中/9mm/1개)♣유화
14,000원 
 
 
 
메탈볼*핑크골드도금(4mm/1개)★가벼운소재
150원 (옵션에따라변동) 
 
 
 
메탈볼*핑크골드도금(6mm/1개)★가벼운소재
180원 (옵션에따라변동) 
 
 
 
메탈볼(CCB)*백금도금(18mm/1개)★가벼운소재
600원 
 
 
 
 
메탈볼*백금도금(2mm/30개)
1,000원 
 
 
 
메탈볼*백금도금(2.5mm/25개)
1,000원 
 
 
 
메탈볼*백금도금(3mm/20개)
1,000원 
 
 
 
메탈볼*백금도금(4mm/10개)
1,000원 
 
 
 
 
메탈볼*백금도금(6mm/5개)
1,000원 
 
 
 
메탈볼*금도금(2mm/30개)
1,000원 
 
 
 
메탈볼*금도금(2.5mm/25개)
1,000원 
 
 
 
메탈볼*금도금(3mm/20개)
1,000원 
 
 
 
 
메탈볼*금도금(4mm/10개)
1,000원 
 
 
 
메탈볼*금도금(6mm/5개)
1,000원 
 
 
 
실버-메탈볼(순은볼)(16mm/1개) (품절)
8,000원 
 
 
 
실버-메탈볼(순은볼/핑크골드)(2mm/100개) (품절)
15,000원 
 
 
 
 
실버-메탈볼(순은볼/핑크골드)(6mm/30개) (품절)
34,000원 
 
 
 
실버-메탈볼(순은볼/핑크골드)(8mm/10개) (품절)
25,000원 
 
 
 
실버-메탈볼(순은볼/핑크골드)(10mm/1개)☆국내제작 (품절)
8,000원 
 
 
 
실버pd(참)-십자가(고리링)*(8*20mm/1개)♣유화 (품절)
9,000원 
 
 
 
 
 
 


상호명 : 비즈워크샵 사업자등록번호 : 617-06-91640 [사업자정보확인] 통신판매업신고번호 : 부산동구 034호
대표 : 박현진 사업장소재지 : 부산 동구 범일2동 290번지 부산진시장 3층 261~262호
전화 : HP.010-3879-2862,051-637-0800, 메일 bizsjin@hanmail.net 개인정보담당자 : 박현진
Copyright ⓒ 비즈클럽 All Rights Reserved.