Untitled Document
     
 
 
     
로그인회원가입
 
 
 
 
우리 1002-144-782451
농협 302-0440-5281-61
국민 565001-01-383109
★예금주 (박현진)

 HP.010-3879-2862

 051-637-0800

  메일 bizsjin@hanmail.netE-mail 문의
 
 

 
:)진주 > Swarovski진주 > 스왈진주 7mm
 
스왈진주 3mm(15)
스왈진주 4mm(16)
스왈진주 5mm(16)
스왈진주 6mm(14)
스왈진주 7mm(3)
스왈진주 8mm(13)
스왈진주 10mm(23)
스왈진주 12mm(20)
스왈 트위스트(9*8)(10)
     
총 3건 정렬 : [낮은가격] [높은가격] [제품명] [제조사] 
 
 
 
 
7mm-스왈진주 bronze(반줄25개/1줄50개)
5,000원 (옵션에따라변동) 
 
 
 
7mm-스왈진주 peach(반줄25개/1줄50개)
5,000원 (옵션에따라변동) 
 
 
 
7mm-스왈진주 rosaline(반줄25개/1줄50개)
5,000원 (옵션에따라변동) 
 
 
 
 
 
 


상호명 : 비즈워크샵 사업자등록번호 : 617-06-91640 [사업자정보확인] 통신판매업신고번호 : 부산동구 034호
대표 : 박현진 사업장소재지 : 부산 동구 범일2동 290번지 부산진시장 3층 261~262호
전화 : HP.010-3879-2862,051-637-0800, 메일 bizsjin@hanmail.net 개인정보담당자 : 박현진
Copyright ⓒ 비즈클럽 All Rights Reserved.