Untitled Document
     
 
 
     
로그인회원가입
 
 
 
 
우리 1002-144-782451
농협 302-0440-5281-61
국민 565001-01-383109
★예금주 (박현진)

 HP.010-3879-2862

 051-637-0800

  메일 bizsjin@hanmail.netE-mail 문의
 
 

 
((( 진주 ))) > 반구멍진주 > 전체조회
 
Swarovski진주(118)
♣핵스톤진주(19)
핵진주(23)
반구멍진주(75)
★담수진주(86)
아크릴진주(22)
   
총 75건 정렬 : [낮은가격] [높은가격] [제품명] [제조사] 
 
 
 
 
반구멍핵산호-원형(9mm/1개)
2,000원 
 
 
 
반구멍핵산호-원형(10mm/1개)
2,200원 
 
 
 
반구(부착용)-납작*산호(7mm/1개)
3,500원 
 
 
 
반구(부착용)-납작*산호(10mm/1개)
4,500원 
 
 
 
 
반구멍핵산호-드롭*小(8*11mm/1개)
2,000원 
 
 
 
반구멍핵진주-드롭*흑진주*小(8*11mm/1개)
2,000원 
 
 
 
반구멍핵진주-원형*흑진주-다크그린(8mm/1개)
1,800원 
 
 
 
반구멍핵진주-원형*흑진주-다크그린(10mm/1개)
2,200원 
 
 
 
 
반구멍핵진주-원형*흑진주-다크그린(12mm/1개)
2,600원 
 
 
 
반구멍핵진주-원형*흑진주(8mm/1개)
1,800원 
 
 
 
반구멍핵진주-원형*흑진주(10mm/1개)
2,200원 
 
 
 
반구멍핵진주-원형*흑진주(12mm/1개)
2,600원 
 
 
 
 
반구멍스왈진주-원형*white(4mm/1개)
600원 (옵션에따라변동) 
 
 
 
반구멍스왈진주-원형*white(6mm/1개)
800원 (옵션에따라변동) 
 
 
 
반구멍스왈진주-원형*white(8mm/1개)
1,000원 (옵션에따라변동) 
 
 
 
반구멍스왈진주-원형*white(10mm/1개)
1,500원 
 
 
 
 
반구멍 스왈진주-원형*white(12mm/1개)
2,000원 
 
 
 
반구멍스왈진주-원형*lt gray(8mm/1개)
1,000원 
 
 
 
반구멍스왈진주-원형*lt gray(10mm/1개)
1,500원 
 
 
 
반구멍스왈진주-원형*lt gray(12mm/1개)
2,000원 
 
 
 
 
반구멍스왈진주-원형*dark gray(8mm/1개)
1,000원 
 
 
 
반구멍스왈진주-원형*dark gray(10mm/1개)
1,500원 
 
 
 
반구멍스왈진주-원형*dark gray(12mm/1개)
2,000원 
 
 
 
반구멍핵진주-원형*브론즈*(14mm/1개)
3,000원 
 
 
 
 
반구멍스왈진주-드롭*white(15*8mm/1개)
2,000원 
 
 
 
반구멍핵진주-원형*화이트(10mm/1개)
2,000원 
 
 
 
반구멍핵진주-원형*화이트(12mm/1개)
2,500원 
 
 
 
반구멍핵진주-원형*그레이*(10mm/1개)
2,200원 
 
 
 
 
반구멍핵스톤진주-오발*화이트(10*14mm/1개)
3,500원 
 
 
 
반구멍핵스톤진주-원형*화이트(8mm/1개)
2,000원 
 
 
 
반구멍핵스톤진주-원형*화이트(12mm/1개)
3,000원 
 
 
 
반구멍핵진주-원형*cream(6mm/1개)
800원 (옵션에따라변동) 
 
 
 
 
반구멍핵진주-원형*cream(7mm/1개)
900원 (옵션에따라변동) 
 
 
 
반구멍담수진주(★납작)-크림(3mm/1개)
800원 
 
 
 
반구멍담수진주(★납작)-크림(4mm/1개)
800원 
 
 
 
반구멍담수진주(★납작)-크림(5mm/1개)
1,000원 
 
 
 
 
반구멍담수진주(★납작)-크림(6mm/1개)
1,000원 
 
 
 
반구멍담수진주(★납작)-크림(7mm/1개)
1,500원 
 
 
 
반구멍담수진주(★납작)-크림(8mm/1개)
1,500원 
 
 
 
반구멍담수진주(★납작)-크림(10mm/1개)
3,000원 
 
 
 
 
반구멍담수진주(★납작)-라이트피치(8mm/1개)
1,500원 
 
 
 
반구멍담수진주(★납작)-라이트피치(10mm/1개)
3,000원 
 
 
 
반구멍담수진주(★납작)-다크그레이(6mm/1개)
1,000원 
 
 
 
반구멍담수진주(★납작)-다크블루블랙(8mm/1개)
1,500원 
 
 
 
 
반구멍담수진주(★납작)-다크*브론즈(8mm/1개)
1,500원 
 
 
 
반구멍스왈진주-드롭*white(11.5*6mm/1개)
1,500원 
 
 
 
반구멍핵진주-드롭*빨강(12*15mm/1개)
2,500원 
 
 
 
반구멍핵진주-드롭*다크그레이-무지개광택(12*15mm/1개)
2,500원 
 
 
 
 
반구멍핵진주-드롭*연분홍(12*15mm/1개)
2,500원 
 
 
 
반구멍핵진주-드롭*그레이(15*25mm/1개)
4,000원 
 
 
 
반구멍핵산호-원형(11mm/1개) (품절)
2,500원 
 
 
 
반구멍핵진주-원형*골드(10mm/1개) (품절)
2,200원 
 
 
 
 
반구멍핵진주-원형*연파랑(8mm/1개) (품절)
1,800원 
 
 
 
반구멍핵진주-원형*연파랑(10mm/1개) (품절)
2,000원 
 
 
 
반구멍핵진주-원형*연파랑(11mm/1개) (품절)
2,600원 
 
 
 
반구멍핵진주-원형*연파랑(14mm/1개) (품절)
3,000원 
 
 
 
 
[1][2]
 
 


상호명 : 비즈워크샵 사업자등록번호 : 617-06-91640 [사업자정보확인] 통신판매업신고번호 : 부산동구 034호
대표 : 박현진 사업장소재지 : 부산 동구 범일2동 290번지 부산진시장 3층 261~262호
전화 : HP.010-3879-2862,051-637-0800, 메일 bizsjin@hanmail.net 개인정보담당자 : 박현진
Copyright ⓒ 비즈클럽 All Rights Reserved.