Untitled Document
     
 
 
     
로그인회원가입
 
 
 
 
우리 1002-144-782451
농협 302-0440-5281-61
국민 565001-01-383109
★예금주 (박현진)

 HP.010-3879-2862

 051-637-0800

  메일 bizsjin@hanmail.netE-mail 문의
 
 

 
:)진주 > 핵진주 > 전체조회
 
Swarovski진주(130)
♣핵스톤진주(19)
핵진주(23)
반구멍진주(73)
★담수진주(73)
아크릴진주(22)
   
총 23건 정렬 : [낮은가격] [높은가격] [제품명] [제조사] 
 
 
 
 
핵진주-화이트*3mm(1줄)
9,000원 
 
 
 
핵진주-화이트*4/4.5mm(1줄)
8,000원 (옵션에따라변동) 
 
 
 
핵진주-화이트*6.5mm(1줄)
9,000원 
 
 
 
핵진주-화이트*8mm(1줄)
10,000원 
 
 
 
 
핵진주-화이트*10mm(1줄)
12,000원 
 
 
 
핵진주-화이트*12mm(1줄)
14,000원 
 
 
 
핵진주-화이트*8mm(1줄)★★AA급★★
16,000원 
 
 
 
핵진주-드롭(물방울)모양*화이트(15*19mm/1개)
3,000원 
 
 
 
 
핵진주-12mm/3color(크림+라이트그레이+라이트퍼플)믹스*(1줄)
16,000원 
 
 
 
핵진주-8mm/4color(크림+라이트그레이+라이트로즈+골드)믹스*(1줄)
12,000원 
 
 
 
핵진주-12mm/4color(크림+라이트그레이+라이트로즈+골드)믹스*(1줄)
16,000원 
 
 
 
핵진주(납작)-3color(크림+라이트그레이+라이트퍼플)믹스*납작모양(14*10mm/1줄)
25,000원 
 
 
 
 
핵진주-흑진주(다크그린)*6mm(1줄)
9,000원 
 
 
 
핵진주-화이트*6mm(1줄)★★AA급★★ (품절)
14,000원 
 
 
 
핵진주-화이트*10mm(1줄)★★AA급★★ (품절)
18,000원 
 
 
 
핵진주-화이트*12mm(1줄)★★AA급★★ (품절)
20,000원 
 
 
 
 
핵진주-6mm/3color(크림+라이트그레이+라이트퍼플)믹스*(1줄) (품절)
10,000원 
 
 
 
핵진주-8mm/3color(크림+라이트그레이+라이트퍼플)믹스*(1줄) (품절)
12,000원 
 
 
 
핵진주-10mm/3color(크림+라이트그레이+라이트퍼플)믹스*(1줄) (품절)
14,000원 
 
 
 
핵진주-14mm/3color(크림+라이트그레이+라이트퍼플)믹스*(1줄) (품절)
18,000원 
 
 
 
 
핵진주-6mm/4color(크림+라이트그레이+라이트로즈+골드)믹스*(1줄) (품절)
10,000원 
 
 
 
핵진주-10mm/4color(크림+라이트그레이+라이트로즈+골드)믹스*(1줄) (품절)
14,000원 
 
 
 
핵진주-흑진주(다크그린)*8mm(1줄) (품절)
10,000원 
 
 
 
 
 
 


상호명 : 비즈워크샵 사업자등록번호 : 617-06-91640 [사업자정보확인] 통신판매업신고번호 : 부산동구 034호
대표 : 박현진 사업장소재지 : 부산 동구 범일2동 290번지 부산진시장 3층 261~262호
전화 : HP.010-3879-2862,051-637-0800, 메일 bizsjin@hanmail.net 개인정보담당자 : 박현진
Copyright ⓒ 비즈클럽 All Rights Reserved.