Untitled Document
     
 
 
     
로그인회원가입
 
 
 
 
우리 1002-144-782451
농협 302-0440-5281-61
국민 565001-01-383109
★예금주 (박현진)

 HP.010-3879-2862

 051-637-0800

  메일 bizsjin@hanmail.netE-mail 문의
 
 

 
:)실버(Silver) > 팬던트 > 볼/원형/스마일
 
미니참(20)
동물(31)
꽃모양/나뭇잎(23)
하트/별/달(0)
태슬(수술)(6)
볼/원형/스마일(8)
기타장식(6)
양고리(7)
큐빅캐스팅(12)
     
총 8건 정렬 : [낮은가격] [높은가격] [제품명] [제조사] 
 
 
 
 
실버pd(참)-피스(O링포함)(순은)(小/6mm/1개)
4,000원 
 
 
 
실버pd(참)-피스(O링포함)(순은)(中/8mm/1개)
5,000원 
 
 
 
실버pd(참)-원형볼(고리+O링포함)(순은)(6mm/1개)
4,000원 
 
 
 
실버pd(참)-원형볼(고리+O링포함)(순은)(10mm/1개)
6,000원 
 
 
 
 
실버-실버볼(십자가무늬 가로주름볼)볼포인트(中/8mm/1개)★완벽재현(유화)
15,000원 
 
 
 
실버-실버볼(십자가모양 가로주름볼/옆구멍)볼포인트(大/10mm/1개)★완벽재현(유화처리)
18,000원 
 
 
 
실버-원형볼(로고무늬)(中/9mm/1개)♣유화
14,000원 
 
 
 
실버pd(참)-원형볼(고리+O링포함)(순은)(8mm/1개) (품절)
5,000원 
 
 
 
 
 
 


상호명 : 비즈워크샵 사업자등록번호 : 617-06-91640 [사업자정보확인] 통신판매업신고번호 : 부산동구 034호
대표 : 박현진 사업장소재지 : 부산 동구 범일2동 290번지 부산진시장 3층 261~262호
전화 : HP.010-3879-2862,051-637-0800, 메일 bizsjin@hanmail.net 개인정보담당자 : 박현진
Copyright ⓒ 비즈클럽 All Rights Reserved.