Untitled Document
     
 
 
     
로그인회원가입
 
 
 
 
우리 1002-144-782451
농협 302-0440-5281-61
국민 565001-01-383109
★예금주 (박현진)

 HP.010-3879-2862

 051-637-0800

  메일 bizsjin@hanmail.netE-mail 문의
 
 

 
★가죽줄★ (Leather) > 기타가죽 > 전체조회
 
이태리가죽(42)
인도가죽(53)
댕기가죽(0)
테슬가죽(9)
뱀피가죽(0)
기타가죽(8)
   
총 8건 정렬 : [낮은가격] [높은가격] [제품명] [제조사] 
 
 
 
 
인조가죽끈-3mm메쉬*노랑(1M)★판도라팔찌용
1,500원 (옵션에따라변동) 
 
 
 
인조가죽끈-3mm메쉬*청색(1M)★판도라팔찌용
1,500원 (옵션에따라변동) 
 
 
 
인조가죽끈-3mm메쉬*갈색(1M)★판도라팔찌용
1,500원 (옵션에따라변동) 
 
 
 
인조가죽끈-3mm메쉬*빨강(1M)★판도라팔찌용
1,500원 (옵션에따라변동) 
 
 
 
 
인조가죽끈-3mm메쉬*검정(1M)★판도라팔찌용
1,500원 (옵션에따라변동) 
 
 
 
면+레자(인조가죽끈)-4mm메쉬*화이트&그린믹스(90cm)
2,000원 
 
 
 
면+레자(인조가죽끈)-4mm메쉬*화이트&블랙믹스(90cm)
2,000원 
 
 
 
면+레자(인조가죽끈)-4mm메쉬*그레이&브라운믹스(90cm)
2,000원 
 
 
 
 
 
 


상호명 : 비즈워크샵 사업자등록번호 : 617-06-91640 [사업자정보확인] 통신판매업신고번호 : 부산동구 034호
대표 : 박현진 사업장소재지 : 부산 동구 범일2동 290번지 부산진시장 3층 261~262호
전화 : HP.010-3879-2862,051-637-0800, 메일 bizsjin@hanmail.net 개인정보담당자 : 박현진
Copyright ⓒ 비즈클럽 All Rights Reserved.